Theses 

Transformační leadership v podniku – Bc. Marek Strečko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Marek Strečko

Bakalářská práce

Transformační leadership v podniku

Transformational leadership in a company

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je posouzení vztahu mezi transformačním leadershipem členů vedení poboček v rámci organizace AIESEC Česká republika a fluktuací jejich přímých podřízených. V teoretické části popisuje dva hlavní zkoumané přístupy k vedení lidí, transformační a transakční a dále vytváří potřebný teoretický základ k problematice fluktuace. V praktické části představuje zkoumanou organizaci AIESEC a analyzuje výsledky dvou dotazníkových šetření. Na jejich základě jsou formulována doporučení organizaci pro snížení fluktuace a pro zvýšení míry transformačního leadershipu u členů vedení.

Abstract: The subject of this bachelor thesis is to assess relationship between transformational leadership of executives in local branches of AIESEC Czech Republic and turnover of their subordinates. In theoretical part describes two main approaches to leadership, transformational and transactional and follows with theoretical basis for topic of staff turnover. In empirical part it introduces chosen organization AIESEC and analyze results of two surveys. According to their results there are given recommendations to organization to decrease rate of staff turnover and increase level of transformational leadership of executives.

Klíčová slova: Leadership, vůdcovství, transformační, transakční, fluktuace, AIESEC, transformational, transactional, staff turnover

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz