Vladimír KOLDA

Bakalářská práce

Vliv beta-alaninu na maximální anaerobní výkon u sportovců

Influence of beta-alanin on maximal anaerobic performance in athletes
Anotace:
Kvalifikační práce se zaměřuje na látky používané v předtréninkových směsích, konkrétně na beta-alanin a jeho vliv na maximální anaerobní výkon po 4týdenní suplementaci. Základem práce bylo vytvoření souhrnu vědecky ověřených účinků suplementace beta alaninu pro jednotlivé pohybové aktivity různé intenzity a doby trvání, které můžeme přenést do různých sportovních odvětví. Výzkumná část se skládá ze …více
Abstract:
The qualification work focuses on substances used in pre-workout mixtures, specifically on beta-alanine and its effect on maximal anaerobic performance after 4-week supplementation. The basis of the work was to create a summary of the scientifically validated effects of beta alanine supplementation for individual physical activities of varying intensity and duration, which can be transferred to different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLDA, Vladimír. Vliv beta-alaninu na maximální anaerobní výkon u sportovců. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport