Mgr. et Mgr. Mária Chropeňová, Ph.D.

Rigorózní práce

Borové jehličí jako pasivní vzorkovač volného ovzduší v lyžařských oblastech kontaminovaných perfluorovanými alkylovanými sloučeninami

Pine needles as a passive sampler of ambient air in ski areas contaminated by perfluorinated alkylated substances
Anotace:
V prezentovanej rigoróznej práci Borovicové ihličie ako pasívny vzorkovač voľného ovzdušia v lyžiarskych oblastiach kontaminovanými perfluorovanými alkylovanými zlúčeninami je poskytnutá rozšírená verzia publikovaného odborného článku (Chropeňová et al., 2016b), ktorá sa venuje analýze perfluorovaných alkylovaných zlúčenín (PFASs) v lyžiarskych areáloch s využitím ihličia. PFASs sú perzistentné, bioakumulatívne …více
Abstract:
In here presented rigorous thesis Pine needles as a passive sampler of ambient air in ski areas contaminated by perfluorinated alkylated substances, we provided estension version of published scientific paper (Chropeňová et al., 2016b) about perfluorinated alkylated substances (PFASs) measured in ski areas using pine needles. PFASs are today considered as persistent, toxic and bioaccumulative contaminants …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Oponent: Ing. Anton Kočan, CSc., Mgr. Martina Repková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.