Viet Anh Do

Bakalářská práce

Determinants of Foreign Students' Success at the Czech Universities

Determinanty úspěšnosti zahraničních studentů na českých vysokých školách
Anotace:
Studie analyzuje determinanty zahraničních studentů s použitím široké škály úhlů pohledu (sociologický, psychologický, ekonomický, kulturní, institucionální)za účelem nelezení relevantních vlivů. Teoretická část je založena na osobních zkušenostech autora, jelikož měl možnost strávit se zahraničními studenty mnoho času. Tato studie se zaměřila výhradně na bakalářské studenty. Důvodem byla větší průkaznost …více
Abstract:
This study analyzes determinants of students' success using various of perspectives (sociological, psychological, economic, cultural, organizational) in order to find out related influences. Our theoretical framework predominantly base on personal insights and experience as the author himself was able to spend a lot of time with immigrant students. This research was delimitated to baccalaureate students …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Koblovský
  • Oponent: Pavel Potužák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36733

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Práce na příbuzné téma