Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.

Disertační práce

Jistotní (epistémická) modalita v klasické řečtině

Epistemic Modality in Classichal Greek
Anotace:
Ve své dizertační práci se zabývám prostředky vyjadřování jistotní (epistémické) modality v klasické řečtině. Vycházím především z teorie M. Grepla (K podstatě modálnosti: 1973, Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi: 1979) a Palmera (Mood and Modality: 1986). Podkladem pro vlastní práci byl vybraný soubor starořeckých textů klasického období. S pomocí výkladů uvedených v tradičních starořeckých …více
Abstract:
The aim of this study is to characterize the ways of expressing the so-called epistemic modality in Classical Greek. This type of modality includes every language device by which the speaker signifies his attitude towards whether the statement he says is true or untrue. My thesis is based on Grepl´s (in particular 1973, 1979) and Palmer´s (1986) theory of the mood and modality in language. It represents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc., prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta