Theses 

Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet – Pavla Umlášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla Umlášková

Bakalářská práce

Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet

The economic contribution of production of Japanese poplars to the family budget

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou japonského topolu, jakožto zástupce rychle rostoucích dřevin. V první části je popsána charakteristika na našem území pěstovaných klonů a produkce topolů ve světě i na území České republiky. Ve druhé části je rozebrána technologie pěstování od výběru stanoviště pro plantáž až po její likvidaci. Následující část je věnována ohodnocení nákladů na produkci dřeva pomocí finančních prostředků, které byly již v minulosti zaznamenány a odhadu budoucích výdajů, ke kterým doposud nedošlo. Dále odhadu výnosu ze sledované plantáže a navrhované varianty vytápění rodinného domu s užitím získaných výsledků. V závěrečné části jsou uvedeny způsoby využití vytěžené dřevní hmoty.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of Japanese poplar as a representative of fast growing species. The first part describes characteristics of the clones grown in our region and production in the world as well as in the Czech Republic. In the second part is elaborated the technology of production from selection of land to its destruction. The following part contains evaluation of recorded costs of wood production and estimation of future expenses that have not yet been paid for. The thesis includes also estimation of the plantation yield and suggested variants of house heating with using the results obtained. In the final part there are mentioned methods for use of harvested wood mass.

Klíčová slova: rychle rostoucí dřeviny, topol, vytápění domu, palivové dřevo

Keywords: fast growing tree species, firewood, house heating, poplar

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48010/priloha/39180 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48010/priloha/39179 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/48010 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
appendix appendix
appendix appendix
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz