Bc. Denisa Drápalová

Master's thesis

Fluorescenční značení biologicky aktivních látek v živočišných tkáních

Fluorescent labeling of biologically active substances in animal tissues
Anotácia:
Pokročilé biofyzikální metody využívají fluorescenční značky navázané na studova-ný analyt a dokáží tak účinně podávat informace o tomto materiálu zájmu.Tato diplomová práce se věnuje fluorescenčnímu značení v biologických tkáních a skládá se ze dvou částí.První část, teoretická, shrnuje základní poznatky týkající se luminiscenčních jevů a jeho podskupin. Luminofory jsou popsány na základě 3 úrovní …viac
Abstract:
Advanced biophysical methods utilize fluorescent labels coupled to the analyte under study to report this material of interest effectively. This thesis is devoted to fluorescent labelling in biological tissues and consists of two parts. The first, theoretical, part summarizes the basic knowledge of the luminescence phenomena and its subgroups. Luminophores are described based on 3 levels: natural luminescence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
  • Oponent: Tomáš Vaculovič, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta