Theses 

Aplikace Coxova regresního modelu na onkologická data – Bc. Miriama Gardianová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Finanční matematika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Miriama Gardianová

Diplomová práce

Aplikace Coxova regresního modelu na onkologická data

Application of the Cox regression model for cancer data

Abstract: This thesis deals with processing of oncological data, which was provided by Masaryk Memorial Cancer Institute. There is used survival analysis and for processing is mostly used system STATISTICA. The chapters deal with fundamental terms used in survival analysis, non-parametric estimates of the functions and Cox regression model. Modelling the hazard function using Cox model, searching parameter estimates, hypotheses testing about the parameters of the model and proportional hazards test are discussed in more details. The last chapter applies described theory to the real data set.

Abstract: Tato diplomová práce se věnuje zpracování onkologických dat, která poskytl Masarykův onkologický ústav. Využívá se v ní analýza přežití a na zpracování dat je použitý především systém STATISTICA. Jednotlivé kapitoly se zabývají základními pojmy využívanými v analýze přežití, neparametrickými odhady funkcí a Coxovým regresním modelem. Podrobněji je rozebrané modelování rizikové funkce pomocí Coxova modelu, hledání odhadů parametrů, testování hypotéz o parametrech modelu a ověření proporcionality. V poslední kapitole je popsaná teorie aplikována na reálný datový soubor.

Klíčová slova: analýza přežití, cenzorování, funkce přežití, riziková funkce, Kaplanův-Meierův odhad, Greenwoodova formule, Coxův regresní model, metoda maximální věrohodnosti, Waldův test, ověření proporcionality, poměr rizik survival analysis, censoring, survivor function, hazard function, Kaplan-Meier estimate, Greenwood's formula, Cox regression model, method of maximum likelihood, Wald test, proportional hazards test, hazard ratio

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Marie Budíková, Dr.
  • Oponent: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz