Bc. Jitka Jaroňová

Diplomová práce

Vliv speciálního rehabilitačního programu na dechové funkce u pacientů po onemocnění COVID-19

Effect of special rehabilitation program on respiratory function in patients after COVID-19
Anotace:
10-20 % přeživších po COVID-19 trpí reziduálními a dlouhodobými příznaky, též označovanými jako post-COVID syndrom. Ten se nejčastěji projevuje jako zvýšení únavy a dušnosti. Cílem této práce bylo zhodnocení efektu skupinového rehabilitačního programu u těchto pacientů. Ambulantní skupinový rehabilitační program pro pacienty po onemocnění COVID-19 se skládal z 8 terapií 2x týdně a trval 60 minut. Samotná …více
Abstract:
10-20% of COVID-19 survivors developed residual and long-lasting symptoms, also known as post-COVID syndrome. The syndrome usually manifests as a fatigue and a dyspnea. The goal of the thesis was evaluation of group rehabilitation program for these patients. The program consists of 8 therapies, 2x a week, each lasting for 60 minutes. The therapy consists of 5 following parts: education and warmup, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Adam Vajčner
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie