Mgr. Jan Horecký, Ph.D.

Disertační práce

Kolektivní pracovní právo s akcentem na institut kolektivního vyjednávání

Collective Labour Law with the Accent on Collective Bargaining
Anotace:
Práce je zaměřena na oblast kolektivního pracovního. Pojednává o koaliční svobodě, stávce mimo režim kolektivní vyjednávání nebo diferenčních klauzulích.
Abstract:
The author deals in this thesis with the topic of collective labour law, freedom of association and distinguishing clause.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., JUDr. Eva Janičová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Pracovní právo