Bc. Eva Nováčková

Diplomová práce

Elektronické a internetové volby v Evropě a v České republice: hrozby a přínosy

Electronic and Internet voting in the Europe and in Czech Republic: threats and contributions
Anotace:
Anotace Předmětem této práce jsou elektronické volby, které jsou zkoumány v evropském kontextu. Přes vymezení teoretických pojmů se text dostává k výzkumu jednotlivých států Evropy, jež následně slouží k vytvoření souhrnu přínosů a negativ evropských e-voleb. Evropské zkušenosti představují vhodný základ pro český projekt e-voleb a pro kompletnost je věnována pozornost trvajícím i přerušeným projektům …více
Abstract:
Annotation Thesis focuses on European electronic voting. Firstly, main terms are explained, secondly, European states are explored and findings are summarized as a starting point for an analysis of electronic voting in Czech Republic. This analysis works with knowledge of foreign experience with electronic voting. Acquaintance of strengths and weaknesses of e-voting should be the bases of Czech project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií