Theses 

Elektronické a internetové volby v Evropě a v České republice: hrozby a přínosy – Bc. Eva Nováčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Nováčková

Master's thesis

Elektronické a internetové volby v Evropě a v České republice: hrozby a přínosy

Electronic and Internet voting in the Europe and in Czech Republic: threats and contributions

Anotácia: Anotace Předmětem této práce jsou elektronické volby, které jsou zkoumány v evropském kontextu. Přes vymezení teoretických pojmů se text dostává k výzkumu jednotlivých států Evropy, jež následně slouží k vytvoření souhrnu přínosů a negativ evropských e-voleb. Evropské zkušenosti představují vhodný základ pro český projekt e-voleb a pro kompletnost je věnována pozornost trvajícím i přerušeným projektům všech evropských zemí, které e-volby využívají nebo zatím vypracovávají. Cílem práce je zhodnotit situaci v Evropě a probrat klíčové oblasti českých e-voleb.

Abstract: Annotation Thesis focuses on European electronic voting. Firstly, main terms are explained, secondly, European states are explored and findings are summarized as a starting point for an analysis of electronic voting in Czech Republic. This analysis works with knowledge of foreign experience with electronic voting. Acquaintance of strengths and weaknesses of e-voting should be the bases of Czech project. To be complete, thesis focuses on countries which use e-voting as well countries which stopped e-voting project. The aim of thesis is to evaluate e-voting in Europe and discuss key topics of Czech e-voting.

Kľúčové slová: Klíčová slova elektronické volby, internetové volby, elektronické hlasování, internetové hlasování, e-government, moderní volby, alternativní způsoby hlasování, rodinné hlasování, digitální propast, Česká republika Keywords electronic election, internet election, electronic voting, internet voting, modern elections, alternative methods of elections, family voting, digital gap, digital divide, Czech Republic

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 11:50, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz