Jaroslava MARKOVÁ

Bakalářská práce

Detekce fytoplazem pomocí PCR amplifikace vybraných fragmentů fytoplazmového genomu

Detection of phytoplasmas using PCR amplification of selected fragments from the phytoplasma genome
Anotace:
Fytoplazmy jsou bakteriálními patogeny rostlin. Mohou způsobit zničující ztráty výnosu u různých plodin. Pro rychlé odhalení fytoplazmových nákaz je potřeba nalézt spolehlivou detekční techniku. Nejsnazší a nejlevnější technikou je PCR (polymerase chain reaction ? polymerázová řetězová reakce), která slouží k selektivní amplifikaci vybraných oblastí molekuly DNA. Cílem této práce bylo nalezení optimálních …více
Abstract:
Phytoplasmas are bacterial pathogens of plants. They can cause devastating losses of yield of diverse crops. It is necessary to find reliable detection technique for detection of phytoplasmas disease. The easiest and the cheapest technique is just PCR (polymerase chain reaction) which is used to selective amplification of selected parts of the molecule DNA. The aim of this bachelor thesis is to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor: 19767

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
 • Vedoucí: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Jaroslava. Detekce fytoplazem pomocí PCR amplifikace vybraných fragmentů fytoplazmového genomu. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3zfdh0 3zfdh0/2
22. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
22. 6. 2011
Bulánová, L.
23. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.