Theses 

Zásobovací logistika konkrétního podniku – Ing. Jana Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Ing. Jana Navrátilová

Diplomová práce

Zásobovací logistika konkrétního podniku

Supply logistics of concrete company

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou systému zásobovací logistiky konkrétní spo-lečnosti, se zaměřením na problematiku procesu nákupu, hlavně výběru dodavatele a procesu odsouhlasení faktur ve společnosti. První část se zaměřuje na teoretické poznatky oblasti zásobovací logistiky a procesní problematiky. V následující části je rozebrán současný proces nákupu ve společnosti. Následně jsou identifikována pro-blematické místa, kterými jsou sub-procesy výběr dodavatelů a odsouhlasení faktur a navrženy změny vedoucí ke zlepšení současného stavu.

Abstract: The thesis pertains to an analysis of the supply logistics system of a specific com-pany, with a focus on matters related to the purchase process, mainly as regards the supplier selection and the process of approval and reconciliation of invoices in the company. The first part is focused on theoretical findings from the area of supply logistics and process-related matters. The current state of the purchase process is ana-lysed in the following part. Subsequently, problematic aspects – sub-processes of supplier selection as well as approval and reconciliation of invoices – are identified and certain changes leading to improvement of the current state are suggested.

Klíčová slova: zásobování, logistika, nákup, výběr dodavatele, proces, Scoring, analýza ABC, supply, logistics, purchase, supplier selection, process, ABC analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Chudáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz