Martin Jindřich

Bakalářská práce

Global remittances and their impact on economic growth

Mezinárodní remitence a jejich vliv na ekonomický růst
Anotace:
Mezinárodní remitence exponenciálně rostou po několik dekád a v současnosti se stávají jedním z hlavních mezinárodních toků, který celosvětově dosahuje objemu stovek miliard dolarů. Pro mnoho rozvíjejících se ekonomik remitence představují převažující zdroj zahraničního příjmu, často tvořícího značný podíl HDP v zemích příjmu remitencí, a mají tedy i potenciální významný ekonomický vliv. Cílem této …více
Abstract:
Over the last decades, global remittances have been experiencing an exponential increase becoming one of the major international flows, currently reaching hundreds of billions of dollars. For numerous developing countries, remittance inflows account for the largest source of foreign income, frequently constituting a significant portion of the receiving countries’ GDP, while also potentially achieving …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Karel Brůna
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77826