Bc. Alena Šefrnová

Diplomová práce

Faktory regionální konkurenceschopnosti na příkladu krajů ČR

Anotace:
Práce se zaměřuje na faktory regionální konkurenceschopnosti. Cílem práce je identifikace hlavních faktorů konkurenceschopnosti českých krajů. Problematika regionální konkurenceschopnosti je popsána od základní terminologie a přístupů přes sledované indikátory až k vyhodnocení hlavních faktorů konkurenceschopnosti, které ovlivňují úspěšnost rozvoje jednotlivých regionů.
Abstract:
The thesis focuses on regional competitiveness factors. The aim of the thesis is to identify the main factors of competitiveness of the Czech regions. The issue of regional competitiveness is described from the basic terminology through the monitored indicators to the evaluation of the main factors of competitiveness, which influence the success of the development of individual regions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šefrnová, Alena. Faktory regionální konkurenceschopnosti na příkladu krajů ČR. Praha, 2018. diplomová práce (Ing.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů