Mgr. Jana Baráthová

Bachelor's thesis

Nádorové markery u gliomů

Tumor markers in gliomas
Anotácia:
Gliomy patří mezi nejčastěji se vyskytující nádory CNS, které vznikají transformací gliových buněk a podle původu se dělí do tří základních skupin: astrocytomy, oligodendrogliomy a ependymomy. Ty se pak podle zhoubnosti dále dělí na low-grade gliomy (I a II) a high-grade gliomy (III a IV). Tato bakalářská práce se věnuje především nádorovým markerům gliomů, které slouží jako pomůcka pro stanovení diagnózy …viac
Abstract:
Gliomas belong to the most frequent tumors of CNS that arise from transformed glial cells. According to their origin, they are classified into three basic main groups: astrocytomas, oligodendrogliomas and ependymomas. They are also subdivided according to their malignity into low-grade gliomas (I and II) and high-grade gliomas (III and IV). This thesis is aimed at the description of tumor markers of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedúci: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.