Mgr. Pavla Macháčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etické aspekty výkonu práce sanitáře a pracovníka v sociálních službách při ošetřovatelské péči v lůžkových a pobytových zařízeních

Abstract:
Tato práce pojednává o přístupu pracovníka, který ošetřuje pacienta na lůžkovém oddělení nemocnice nebo klienta v pobytovém zařízení sociálních služeb, k této ošetřované osobě, a hledá odpověď na otázku, zda pracovník, konkrétně sanitář lůžkového oddělení nemocnice nebo pracovník v sociálních službách v přímé obslužné péči, má přistupovat k ošetřovanému člověku jako k celostní bytosti a zabývat se …more
Abstract:
This thesis deals with the way an employee that takes care of a patient in a stationary section of a hospital or of a client in residential social service institution, should approach the person. The thesis also searches answer to the question whether the employee, specifically a health care assistant in a stationary section of a hospital or a nurse in a residential institution of social services shall …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 10. 2019
  • Supervisor: Ing. Mgr. Ondřej Fischer
  • Reader: Mgr. Hana Čížková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická