Michal Ivanecký

Bakalářská práce

Regresná analýza závislosti ceny akcie, vybraných verejne obchodovateľných spoločností, od ukazovateľov finančnej analýzy

Regresní analýza závislosti ceny akcie, vybraných veřejně obchodovatelných společností, od ukazatelů finanční analýzy
Anotace:
Práce se zabývá problematikou oceňování vlastnických podílů veřejně obchodovatelných společností, na základě regresní analýzy metodou stepwise forward algoritmu, kde jako regresory jsou použity ukazatele finanční analýzy. Cílem práce je ověřit hypotézu lineární závislosti ceny akcie, od ukazatelů finanční analýzy, na vzorku dvou vybraných společností. Teoretická část vysvětluje základní principy regresní …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of valuation of the shares of public traded companies based on regression analysis using stepwise forward algorithm, where the financial analysis ratios are used as regressors. The goal of this thesis is to test author's hypotesis of linear relationship between the share price and financial analysis ratios on sample of two selected companies. The theoretical part explains …více
Abstract:
Práca sa zaoberá problematikou ocenenia vlastníckych podielov verejne obchodovateľných spoločností, na základe regresnej analýzy metódou stepwise forward algoritmu, kde ako regresory sú použité ukazovatele finančnej analýzy. Cieľom práce je overiť hypotézu lineárnej závislosti ceny akcie, od ukazovateľov finančnej analýzy, na vzorku dvoch vybraných spoločností. Teoretická časť vysvetľuje základné princípy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Stefan Svatopluk Daněk
  • Oponent: Oxana Šnajberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60399