Theses 

Německé městské nižší gymnázium Kyjov v letech 1869 - 1897 – Bc. Nikol Šikutová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History

Bc. Nikol Šikutová

Bachelor's thesis

Německé městské nižší gymnázium Kyjov v letech 1869 - 1897

The German city lower grammer school Kyjov in 1869 - 1897

Abstract: Tato bakalářská práce zachycuje dějiny německého městského nižšího gymnázia v Kyjově v letech 1869-1897. Kromě samotné kapitoly o vzniku a vývoji tohoto gymnázia zde věnuji pozornost i historii města v 19. století a školství v Kyjově. Cílem mé práce je představení a objasnění celkového chodu gymnázia, jakým předmětům se vyučovalo a jak celkově vypadaly školní roky na gymnáziu.

Abstract: This bachelor thesis pictures the history of urban German lower secondary grammer school in Kyjov from 1869 to 1897. Except the chapter about the formation and development of this grammer school, I focus on town history during the 19th century and also on education in Kyjov. The aim of the thesis is to introduce and explain the whole course of secondary grammer school, to introduce subjects that were taught and also to depist school years at secondary grammer school in general.

Keywords: gymnázium, Kyjov, německé městské gymnázium, škola, reálné gymnázium, historie školství grammer school, The German lower grammer school, school, The Real grammer school, history of school system

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 13:28, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz