Tanja MIĆIĆ

Master's thesis

Cultural tourism and cultural market in Bosnia and Herzegovina ? Promotion strategy of the national product

Cultural Tourism and Cultural Market of Bosnia and Herzegovina - Promotion Strategy of the National Product
Abstract:
Cultural tourism is a branch of tourism which is one of the tools for economic growth and is going through great expansion period. Bosnia and Herzegovina is a country which has good geographic position and rich history and they are basically potential for sustainable growth in overall development. Bosnian Kingdom Trail is a project done by NGO Mozaik and it is a first project on the topic of cultural …viac
Abstract:
Kulturní cestovní ruch je odvětvím cestovního ruchu, které je jedním z nástrojů pro ekonomický růst a prochází velkým rozvojem. Bosna a Hercegovina je země, která má dobrou geografickou polohu a bohatou historii a má v podstatě potenciál pro udržitelný celkový růst. Bosenská Královská Stezka je projekt realizovaný společností NNO Mozaik a je to první projekt na téma kulturního dědictví cestovního ruchu …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIĆIĆ, Tanja. Cultural tourism and cultural market in Bosnia and Herzegovina ? Promotion strategy of the national product. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe