Bc. Aleš Budský

Bakalářská práce

Důvody užívání marihuany mladistvými

Reasons for adolescent marijuana use
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá důvody užívání marihuany mladistvými. V první části řeší dospívání, faktory které ovlivňují dospívání a seznamuje čtenáře s marihuanou jako drogou užívanou dospívající mládeží. Druhá část práce odráží výsledky uskutečněného kvalitativního výzkumu. Práce vyúsťuje v popisu aktuálního stavu protidrogové politiky v České republice a v navržení opatření ke snížení užívání marihuany …více
Abstract:
The bachelor thesis concerns reasons for adolescent marijuana use. The first part discusses adolescence or factors influencing adolescence and introduces marijuana as an adolescent drug to readers. The second part reflects on presents the results of the qualitative research. The work concludes with the description of current policy of the drug-prevention in the Czech Republic, with suggestions how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma