Bc. Marek Procházka

Diplomová práce

"For We Are Needles to Say In a Skull": Corporeal Aspects of Samuel Beckett's Short Fiction on the Background of General Theory of Character

"For We Are Needles to Say In a Skull": Corporeal Aspects of Samuel Beckett's Short Fiction on the Background of General Theory of Character
Anotace:
Tato práce pojednává o dvou tematicky odlišných, přesto obsahově propojených tématech: o obecné teorii literární postavy a o její možné aplikaci na dvě poválečné povídky Samuela Becketta. Systematickou analýzou tradičního pojetí literání postavy autor odhaluje její nedostatky, které se projeví následně při poskusu o aplikaci na experimántální způsoby kompozice postavy. Dějově střídmá a motivace a pocity …více
Abstract:
This thesis addresses two thematically distinct, yet factually intervowen issues: the general theory of character and its application on two Beckett’s short stories from his highly productive period following the Second World War. A systematical analysis of traditional conceptions of character reveals its inadequacy when encountering narratives that experiment with alternative ways of constituting …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.