Ing. Radek Mareček, Ph.D.

Disertační práce

Zpracování fMRI dat s využitím souběžně snímaného EEG signálu

fMRI data processing with usage of simultaneously acquired EEG
Anotace:
Úvod. Fluktuace výkonu EEG spektra jsou často používaným modelem neurální aktivity. Tato disertační práce hodnotila vlastnosti metody Parallel Factor Analysis (PARAFAC), která obecně slepě dekomponuje multi-dimenzionální data, a v případě EEG spektra odhaduje prostorově-časově-spektrální vzorce EEG aktivity (STSp). Hlavními cíli bylo zjistit, zda PARAFAC dokáže v EEG spektru slepě identifikovat neurální …více
Abstract:
Background. Power fluctuations of scalp EEG spectrum is a frequently used marker of neural activity. Our work aims on evaluating a multiway-array decomposition model called Parallel Factor Analysis (PARAFAC) which decomposes EEG spectrum into set of components called spatial-temporal-spectral patterns (STSp). Specifically, we evaluated its ability to identify neural activity in EEG spectrum, its stability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 12. 2016
  • Vedoucí: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D., Ing. Pavel Jurák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy

Práce na příbuzné téma