Bc. Martin Hošek

Bakalářská práce

Řízení podniku pomocí cash flow v El-Ve

Managing a Business by Means of Cash Flow in El-Ve
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou situací v kadeřnictví El-Ve, která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou provozovnu v jiném městě. Pracuje se s výkazy cash flow, které nám nastíní ekonomickou situaci, která v podniku panuje. Myslím si, že tato práce by měla být zpracována z důvodu toho, že majitelka podniku uvažuje o možném rozšíření. Proto výsledkem této práce …více
Abstract:
This thesis deals with the economic situation of the hairdresser´s shop El-VE,which is the basis for deciding on the extension of their business activities to a new branch in another city. Works with cash flow statements, which we will outline the economic situation that prevails in the company. I think that this work should be processed due to the fact that the owner of the company is considering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. David Tisoň
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní