Theses 

Spokojenost seniorů s poskytováním pečovatelské služby na Blanensku – Bc. Gabriela Filoušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Gabriela Filoušová

Diplomová práce

Spokojenost seniorů s poskytováním pečovatelské služby na Blanensku

Senior citizens satisfaction level with care services in Blansko region

Anotace: Diplomová práce mapuje spokojenost seniorů s poskytováním pečovatelské služby na Blanensku. Teoretická část ses skládá ze dvou částí. První část pojednává o sociálních službách a porovnává sociální služby v zahraničí s Českou republikou. Druhá část se zabývá pečovatelskou službou, její historií i budoucností a zaměřuje se na poskytování pečovatelské služby seniorům v jejich domácnostech. Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření spokojenosti seniorů s poskytováním pečovatelské služby. Získaná data jsou analyzována a statisticky zpracována Výsledky šetření spokojenosti seniorů budou také poskytnuty pečovatelské službě v Boskovicích a Blansku a mohou být použity jako zdroj pro zkvalitnění pečovatelských služeb.

Abstract: Final thesis deals with contentment of seniors with provision of nursing services in blansko district.the theoretical part consists of two parts. The first part deals with social services and compares social services abroad to those in Czech Republic. The second parts deals with nursing services, its history and future, and focuses on providing nursing services in households.the practical part is focused on a questionnaire survey of the contentment of seniors to the provision of nursing services. Gained data are analyzed and statically processsed. The results of senior´s contentment survey will be pro-vided to nursing service in Boskovice and Blansko and could be used as a source to improve nursing services.

Klíčová slova: sociální služby, pečovatelská služba, terénní péče, historie pečovatelské služby, spokojenost, social services, nursing service, field care, history of nursing service, contentment.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Prudilová
  • Oponent: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz