Mgr. Mária Horváthová

Diplomová práce

Vývoj tělesné zdatnosti a CAVI po kardiovaskulární rehabilitace pacientů - mužů

Development of physical fitness and CAVI after cardiovascular rehabilitation in patients- men
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv řízeného ambulantního tréninku kardiovaskulární rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a indexu poddajnosti arteriální stěny (CAVI) u mužů. Studie se zúčastnilo 8 pacientů. Trénink probíhal tři krát týdně po dobu 12 týdnů. Cvičební jednotka trvala 60 minut. Po skončení rehabilitace došlo k signifikantnímu zlepšení parametrů tělesné zdatnosti a ukazatelů transportního …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of a controlled outpatient training of cardiovascular rehabilitation on development of physical fitness and index of artificial compliance (CAVI) in men. The 8 men attended to the study. The training took place three times a week for 12 weeks. Every exercise unit took 60 minutes. After rehabilitation, there has been significant improvement in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta