Bc. Jakub Linder

Diplomová práce

Znalostní sektor ČR v systému tvorby inovací

Knowledge sector of the Czech Republic in the system of the innovation creation
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na postavení znalostního sektoru v systému tvorby inovací na území České republiky. Cílem je popsat jakým způsobem znalosti působí na inovační aktivity podnikatelského sektoru. První dvě části práce jsou ryze teoretické, ve kterých jsou charakterizovány determinanty konkurenceschopnosti s důrazem na znalosti a jejich přelévání. Prakticky zaměřené části práce se zabývají …více
Abstract:
This thesis focuses on the status of the knowledge sector within the creation of innovations area in the Czech Republic. The aim is to describe the way knowledge influences innovative activities of business sector. The first two sections are purely theoretical, in which the determinants of competitiveness with the emphasis on knowledge and its spillover are characterized. Practically oriented sections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Linder, Jakub. Znalostní sektor ČR v systému tvorby inovací. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní