Bc. Monika Štamfestová

Diplomová práce

Dopady centrálních bank na ekonomiku a kapitálový trh

Effect of central banks to the economy and the capital market
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na specifikaci aktuální a nedávné měnové politiky americké a evropské centrální banky. Aby mohly být posouzeny jednotlivé kroky konkrétních centrálních bank, první polovina práce je zaměřena na deskripci centrálního bankovnictví jako celku, měnové politiky, centrální banky USA a Evropy. Druhá část práce obsahuje posouzení vývoje makroekonomických ukazatelů a vliv měnových …více
Abstract:
This master thesis is focused on the specification of current and recent monetary policy of the U.S. and European central banks. In order to assess the individual steps of specific central banks, the first half of thesis is focused on describing the central banking system as a whole, monetary policy, central banks of the U.S. and Europe. The second part contains an assessment of macroeconomic indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní