Theses 

Dopady centrálních bank na ekonomiku a kapitálový trh – Bc. Monika Štamfestová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Monika Štamfestová

Diplomová práce

Dopady centrálních bank na ekonomiku a kapitálový trh

Effect of central banks to the economy and the capital market

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na specifikaci aktuální a nedávné měnové politiky americké a evropské centrální banky. Aby mohly být posouzeny jednotlivé kroky konkrétních centrálních bank, první polovina práce je zaměřena na deskripci centrálního bankovnictví jako celku, měnové politiky, centrální banky USA a Evropy. Druhá část práce obsahuje posouzení vývoje makroekonomických ukazatelů a vliv měnových politik na tyto ukazatele. Centrální banky se po krizovém období zaměřily na nestandardní měnové politiky, jako je například kvantitativní uvolňování. Důležitým faktem u kvantitativního uvolňování není jeho objem, ale to, kolik z nově vytvořených peněz pustí komerční banky do oběhu. I tento fakt je v práci řešen a rozebrán.

Abstract: This master thesis is focused on the specification of current and recent monetary policy of the U.S. and European central banks. In order to assess the individual steps of specific central banks, the first half of thesis is focused on describing the central banking system as a whole, monetary policy, central banks of the U.S. and Europe. The second part contains an assessment of macroeconomic indicators and the impact of monetary policy on these indicators. Central banks after the crisis period have been focusing on non-standard monetary policies such as quantitative easing. An important fact about quantitative easing is not volume, but how much of the newly created money release commercial banks into circulation. This fact is being solved and analyzed.

Klíčová slova: Federální rezervní systém, Evropská centrální banka, dopady měnové politiky, úroková míra, kvantitativní uvolňování, Federal reserve system, European central bank, the impact of monetary policy, interest rate, quantitative easing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 00:22, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz