Bc. Erika Rajchová

Bakalářská práce

Sirupy - tekuté slazení

Syrups - liquid sweetening
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Sirupy – tekuté slazení se zabývá tekutými sladidly, a to především přírodními sirupy. V úvodu je zmíněna historie používání tekutých sladidel. Práce uvádí základní definici sirupů a sladidel, jejich rozdělení a popsána je zde i legislativa. Část práce se podrobněji věnuje jednotlivým druhům sirupů a jejich složení. Dále se v textu pojednává o využití těchto sladidel v domácnostech …více
Abstract:
This bachelor thesis called Syrups - liquid sweetening deals with the use of liquid sweeteners, especially natural syrups. The introduction mentions the history of the use of liquid sweeteners. Individual chapters contain basic definitions of syrups and sweeteners, their distribution and legislation is also described here. The next section is devoted to each species of syrups and their composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nutriční terapie / Nutriční terapie