Bc. Miroslav Bardelčík

Diplomová práce

Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a polymorfizmy kandidátních genů

The relationship between Alzheimer's disease and candidate gene polymorphisms
Abstract:
This diploma thesis deals with the association study of selected polymorphisms in APOE and ALOX5AP genes (polymorphism rs4769874) and the risk of Alzheimer's disease. This study includes 1083 persons from Czech Republic, 726 of them have suffered of AD and 357 were included as verification subjects. In case of polymorphism rs405509 of gene for APOE it was found that genotype CC in contrast to AA, decrease …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá asociačnou štúdiou vzťahu medzi polymorfizmami génu pre APOE a ALOX5AP (polymorfizmus rs4769874) a rizikom Alzheimerovej choroby (AD). Štúdia zahrňovala 1083 osôb, z toho 726 osôb trpiacich AD a 357 kontrolných osôb z Českej republiky. V prípade polymorfizmu rs4055090 génu pre APOE bolo zistené, že genotyp CC, oproti AA, znižuje riziko AD. Pri štúdií kombinovaných rizík …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta