Anton Vinoth Soundraraj

Diplomová práce

Control and Visualization for Demo Conveyor Loop with Different Belts based on PLC

Control and Visualization for Demo Conveyor Loop with Different Belts based on PLC
Anotace:
Hlavním cílem tohoto projektu je řízení demo dopravníkové smyčky s různými řemeny pomocí programovatelné logiky Controller (PLC), HMI a integrace Non-touch akumulační zóny v průmyslovém standardu příslušenství. Tento projekt slouží k přepravě pneumatik pro osobní automobily na různých pásech dopravníků. Tyto dopravníky byly instalovány ve smyčce jako jeden přívodový dopravník a jeden výtlačný dopravník …více
Abstract:
The main objective of this project is to control a demo conveyor loop with different belts using Programmable logic controller (PLC), HMI and integration of non-touch accumulation zones in industry standard accessories. This project is used for transporting passenger car tires on different belts of conveyors. These conveyors have been installed in loop as one in-feed conveyor and one out-feed conveyor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Koziorek
  • Oponent: Dominika Sroková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy