Markéta ZAVŘELOVÁ

Bakalářská práce

Odstraňování odpadů ze zdravotnicví se zaměřením na onkologické odpady

Medical waste disposal with focus on oncological waste
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování odpadů ze zdravotnictví a to převážně onkologickými odpady. Cílem práce je popsat a analyzovat nakládání s odpady z léčby onkologických oddělení a to speciálně na oddělení radiační onkologie v Ústí nad Labem. Práce seznamuje veřejnost s příslušnými pojmy, legislativou odpadového hospodářství, příslušnými pojmy, jako je shromažďování, skladování …více
Abstract:
My thesis deals with the disposal of waste from health care, mainly cancer treatment. The aim is to describe and analyze the waste management department of oncology and specifically the Department of Radiation Oncology in Ústí nad Labem. Work introduces public with relevant concepts, legislation, waste management, collection, storage and disposal. Among this list is categorized and decontamination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVŘELOVÁ, Markéta. Odstraňování odpadů ze zdravotnicví se zaměřením na onkologické odpady. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí