Bc. Martin ŠTAJGR, DiS.

Diplomová práce

Chlazení a topení fotovoltaikou v laboratoři Řízení budov\nl{}

Cooling and heating by fotovoltaic in the laboratory of Building control\nl{}
Anotace:
Tato práce pojednává o systému chlazení a vytápění v laboratoři Řízení budov. Systém je navržen z moderních prvků, které umožňují získávat a přeměňovat solární energii na energii elektrickou. Ta je pak využita pro akumulaci tepla. Jednak při plošném vytápění, ale také při chlazení. Celý proces je řízen a monitorován prostředky automatizace. Teoretická část popisuje základní prvky navrhovaného systému …více
Abstract:
This work deals with system of cooling and heating in the laboratory of Building control. The system is composed from modern components, which enables to obtain and transform solar energy into electric energy. This energy is then used for heat accumulation. Partly for area heating and area cooling too. Whole process is controlled and monitored by automation instruments. The theoretical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008
Identifikátor: 9437

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTAJGR, Martin. Chlazení a topení fotovoltaikou v laboratoři Řízení budov\nl{}. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie