Aleš KRÁL

Diplomová práce

Význam Konference OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 pro mezinárodní právo životního prostředí

The Importance of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992 International Environmental Law
Anotace:
Diplomová práce poskytuje komplexní pohled na mezinárodní právo životního prostředí. Zabývá se historickým vývojem práva životního prostředí až do současnosti. Nejprve vymezuje základní termíny a zabývá se nejdůležitějšími konferencemi o životním prostředí, Konferencí OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992, dokumenty na nich přijatými a významem konference pro mezinárodní právo životního prostředí …více
Abstract:
Thesis provides a comprehensive view of international environmental law. It is concern with the historical development of environmental law to the present. Firstly, it defines the basic terms and discusses the most important conferences on the environment, United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the documents, which were accepted there and the importance Conference of international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Aleš. Význam Konference OSN o životním prostředí a rozvoji z r. 1992 pro mezinárodní právo životního prostředí. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická