Mgr. Bc. Petra Komárková

Disertační práce

Dynamic Modeling for Service Systems: Innovation-Cooperation Paradigm in Service Systems

Dynamic Modeling for Service Systems: Innovation-Cooperation Paradigm in Service Systems
Anotace:
Tyto teze cílí na rozšíření univerzálního modelování vycházejícího z TIL do hlavního proudu service science. Pro dosažení tohoto cíle je univerzální modelování rozšířeno o modelovací vzory ”mention–use” a servisně orientovaný modelovací nástroj Servce Aspects Star. Zároveň je zaveden pojem Network–Hierarchical Structure. Service Aspects Star se zaměřuje na service jakožto interakci, která zahrnuje …více
Abstract:
This thesis aims at bringing universal modeling firmly grounded on TIL and HIT into the service science mainstream. In order to achieve this goal, universal modeling is extended with a services management oriented conceptual modeling tool, the Service Aspects Star, consistent with the Mention–Use and Type–Instance square patterns, and with an dynamic organizational management structure model, the Network …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Dr. George Feuerlicht

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky