Bc. Lenka Cetkovská

Master's thesis

Aspects Influencing Foreign Language Learning of a Learner Diagnosed with ADHD

Aspects Influencing Foreign Language Learning of a Learner Diagnosed with ADHD
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje aspekty ovlivňující učení se cizímu jazyku u žáka s diagnózou ADHD. Prvořadým účelem této teze je prodiskutovat negativní dopad, který mohou mít kognitivní a afektivní aspekty na rozvoj znalosti anglického jazyka ve školním i domácím prostředí u žáka s diagnózou ADHD.Teze je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část poskytuje pevný základ pro další výzkum a objasňuje …more
Abstract:
This diploma thesis depicts the aspects influencing foreign language learning of a learner diagnosed with ADHD. The primary purpose of the thesis is to discuss the impact that the cognitive and affective aspects may have on the development of English proficiency of a learner with ADHD diagnosis in a school environment as well as in a home environment. The thesis is divided into two main parts. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School English Language Teacher Training