Veronika Uřinovská

Bakalářská práce

Financování, účetnictví a hospodaření vybraného spolku

Funding, Accounting and Management of the Registered Association
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat hospodaření vybraného spolku a doporučit návrhy vedoucí ke zlepšení hospodaření. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část zahrnuje vymezení neziskového sektoru, dále je zaměřena konkrétně na spolky a jejich účetnictví, daně, zdroje financování a jejich hospodaření. V praktické části této …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyse management of the registered association and make suggestions for improvement of management. The bachelor thesis is divided into two main parts - theoretical and practical one. The theoretical part includes definition of non-profit sector, then it also focuses specifically on registered associations and their accounting, taxes, sources of funding and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uřinovská, Veronika. Financování, účetnictví a hospodaření vybraného spolku. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe