Bc. Veronika Pfaffová

Diplomová práce

Marketingová komunikace cestovní kanceláře FIRO-tour

Marketing communication of the travel agency FIRO-tour
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci cestovní kanceláře FIRO-tour. V teoretické části jsou popsány jednotlivé typy marketingové komunikace a kroky při vytváření marketingové kampaně. Praktická část se věnuje popisu cestovní kanceláře, analýze zákaznických potřeb a konkurenčnímu prostředí v tomto odvětví. Byl proveden průzkum, cílem kterého bylo zajistit podklady pro přípravu marketingové …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the marketing communication of the travel agency FIRO-tour. In the theoretical part there are described particular types of the marketing communication and steps to create a marketing campaign. The practical part is devoted to the description of the travel agency, customer needs analysis and competetive environment in this industry. A research was carried out which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Iveta Honzáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pfaffová, Veronika. Marketingová komunikace cestovní kanceláře FIRO-tour. Liberec, 2013. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika