Bc. Jana Krejčířová

Bachelor's thesis

Australian English

Australian English
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá australskou angličtinou a popisuje několik typických znaků, které se liší od britské angličtiny. Práce obsahuje historický základ, vývoj australské angličtiny a typické znaky z oblastí morfologie, lexikologie a fonologie, které jsou zde vysvětleny a uvedeny na příkladech. Cílem této práce je obohatit čtenářovo povědomí o australské angličtině a také celkově zlepšit chápání …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with Australian English and describes several specific features of this variety that differ from British English. Thesis provides historical background, development of the Australian English and features within morphological, lexicological and phonological fields, which are explained and supported by examples. Aim of this thesis is to enhance reader´s awareness about Australian …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedúci: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ondřej Harnušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta