Jana TOMÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Věková struktura ČR - vývoj a její vliv na vybrané demografické ukazatele

Age structure Czech Republic - development and her influence on specific demographic indices
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj věkové struktury obyvatel České Republiky od roku 1991 do roku 2009. Analyzovat její prostorové diferenciace . Toto téma bylo zvoleno z důvodu aktuálnosti a významnosti pro naše obyvatelstvo. Hlavním cílem této práce je získat veškeré informace o obyvatelstvu v dáném časovém období 1991 - 2009, vývoji a současném stavu obyvatelstva. Především bych se zaměřila …více
Abstract:
The goal of the Bachelor Thesis is to analyse the development of the age structure of the population of the Czech Republic in the period of years 1991 ? 2009. It intends to analyse aerial differentiation of the inhabitants. The topic has been chosen due to the importance for our inhabitants and its recency. The main goal of the thesis is to get all information about the population in the above mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Jana. Věková struktura ČR - vývoj a její vliv na vybrané demografické ukazatele. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická