Bc. Andrea Pavlová

Diplomová práce

Význam neziskových organizací pro rozvoj regionu

The Importance of Non-Profit Organizations for Regional Development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá významem nestátních neziskových organizací pro rozvoj regionu (NGO). Pozornost je věnována zejména názorům vybraných skupin na význam neziskového sektoru na rozvoj Ústeckého kraje. Tento dokument nejprve vymezuje a definuje neziskový sektor jako takový, poté uvádí základní typy NGO. Dále je představen Ústecký kraj v kontextu různých koncepčních materiálů a definovány hlavní …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the significance of non-governmental non-profit organizations for regional development (NGO). Specifically, it concentrates on the opinions of selected groups on the importance of the non-profit sector to the development of the Ústí nad Labem Region. This thesis first defines the non-profit sector and then states the basic types of NGOs. Next, the Ústí nad Labem Region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní