Bc. Aneta Gaubová

Bakalářská práce

Potenciál Kašubska jako destinace cestovního ruchu pro české turisty

The Tourism Potential of Kashubia for Tourists from the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast Kašubska v severním Polsku. Cílem bakalářské práce je zhodnocení potenciálu Kašubska jako destinace cestovního ruchu pro české turisty. První kapitola se zaměřuje na cestovní ruch ve všeobecné rovině. Druhá kapitola se soustředí na Kašubsko jako destinaci cestovního ruchu. Třetí kapitola se zaměřuje na informační zdroje o Kašubsku a na propagaci oblasti. …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the region of Kashubia in northern Poland. The aim of the thesis is to evaluate the tourism potential of Kashubia for tourists from the Czech Republic. The first chapter is focused on the tourism in general. The second chapter concentrates on Kashubia as a tourist destination. The third chapter deals with the sources of information about the Kashubia and promotion of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Monika Vrbovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu