Bc. Martina Švihálková

Diplomová práce

Obraz války a okupace v letech 1945-1948

Depiction of War and Occupation in years 1945-1948
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na obraz druhé světové války v letech 1945 – 1948 v poválečné literatuře. Pomocí diskurzivní metody je zkoumán celkový obraz Německa, německého obyvatelstva a samotného Vůdce Třetí říše včetně jeho nejužšího okruhu. Také je zkoumáno, zda a jaký vznikl ohlas u československého obyvatelstva na informace, které byly veřejně odhaleny u norimberského soudu. Nakonec je rozebírán …více
Abstract:
This master's thesis studies how the World War II is captured in years 1945 – 1948 in post-war literature. Using discursive method, it explores perception of Germany in general, of German populace and of the very head of the Third Reich, including the circle of his closest associates. Another point of interest is whether and how the Czechoslovak people responded to information that was made public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta