Bc. Martina Švihálková

Master's thesis

Obraz války a okupace v letech 1945-1948

Depiction of War and Occupation in years 1945-1948
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na obraz druhé světové války v letech 1945 – 1948 v poválečné literatuře. Pomocí diskurzivní metody je zkoumán celkový obraz Německa, německého obyvatelstva a samotného Vůdce Třetí říše včetně jeho nejužšího okruhu. Také je zkoumáno, zda a jaký vznikl ohlas u československého obyvatelstva na informace, které byly veřejně odhaleny u norimberského soudu. Nakonec je rozebírán …more
Abstract:
This master's thesis studies how the World War II is captured in years 1945 – 1948 in post-war literature. Using discursive method, it explores perception of Germany in general, of German populace and of the very head of the Third Reich, including the circle of his closest associates. Another point of interest is whether and how the Czechoslovak people responded to information that was made public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta