Bc. Martin Zouhar

Bakalářská práce

Reprezentace války v současném umění

Representation of the War in Contemporary Arts
Anotace:
Bakalářská práce si dává za úkol prozkoumat reprezentaci fenoménu války v moderním umění. Jako příklady budou využité převážně fotografická a obrazová díla, která vznikla v období po druhé světové válce. Jedná se o díla, která vznikla jako reakce na současné konflikty, jako je například Vietnam, Perský záliv nebo současně Irák či Ukrajina; vše jsou to vysoce medializované konflikty. Umění takto ovlivněné …více
Abstract:
This bachelor thesis is aiming to study the phenomena of war in modern art. As examples will be used predominantly art made after Second World War. It will be mostly art made by artists in form of paintings or photography. More specifically it will be artwork made during conflicts in Vietnam, Gulf war or current ones like Iraq or Ukraine all of these conflicts are highly medialized. Art which is touched …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma