Bc. Ekaterina Shchukina

Bachelor's thesis

Léčebně-rehabilitační plán u pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocí

Medical-rehabilitation plan for a patient with chronic obstructive pulmonary desease
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice chronické obstrukční plicní nemoci. Obecná část zahrnuje teoretické znalosti onemocnění, jako je definice, etiologie, patofyziologie, diagnostika a terapie. Speciální část je věnována plicní rehabilitaci. V praktické části je popsán celkový proces rehabilitace u pacientky s chronickou obstrukční plicní nemocí.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of chronic obstructive pulmonary disease. The general part includes a theoretical knowledge such as definition, etiology, diagnostic and therapy. The special part is devoted to pulmonary rehabilitation. The practical part describes the whole process of rehabilitation in a patient with chronic obstructive pulmonary disease.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta