MUDr. Michal Benej, Ph.D.

Disertační práce

Vyhodnocení efektivity non-invazivního stagingu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v komparaci s výsledky systematické mediastinální lymfadenektomie ve vztahu k celkovému přežívání

Evaluation of the effectivity of non-invasive staging of non-small cell lung cancer (NSCLC) of left upper lobe in comparison with results of the systematic mediastinal lymphadenectomy according to overall survival
Anotace:
Nemalobuněčný karcinom levého horního laloku plic je charakterizován unikátním systémem lymfatické drenáže a časnými uzlinovými metastázami v aortopulmonální oblasti, které vzhledem k anatomickému uložení nejsou dostupné konvenčním stagingovým metodám. Prvním cílem práce bylo posouzení konkordance klinického a patologického nodálního statusu u nemalobuněčného karcinomu plic levého horního laloku a …více
Abstract:
Non-small cell lung cancer (NSCLC) of the upper left lobe is characterized by a unique system of lymphatic drainage and early nodal metastases in the aortopulmonary region. The primary aim of this study was to evaluate the concordance of the clinical and pathological nodal status of non-small cell lung cancer of the upper left lobe and the consequences of solitary metastatic positivity in aortopulmonary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Jozef Belák, Ph.D., doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc., doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie