Jiří Zlatohlávek

Bakalářská práce

Analýza spotřebitelského chování na trhu objednání hotových jídel přes internet

Consumer Behaviour Analysis on the Market of Ordering Ready Meals via the Internet
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje spotřebitelské chování na trhu objednání hotových jídel přes internet v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je zjistit, jaké jsou postoje respondentů k objednávání hotových jídel přes internet, jaké platformy respondenti používají a jaké jsou důležité faktory při tvorbě objednávky hotových jídel přes internet. Teoretická část obsahuje teoretická východiska spotřebitelského …více
Abstract:
This bachelor’s thesis analyses consumer behaviour on the market of ordering ready meals via the Internet in the Moravian-Silesian region. The aim of this thesis is to explore the attitudes of respondents to ordering ready meals via the Internet, to identify which platforms customers use, and to assess the important factors that influence creating an order for ready meals via the Internet. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Katarína Seifriedová
  • Oponent: Ondřej Riffler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava