Kateřina ŠANDOVÁ

Bakalářská práce

Připravenost dětí z různých vzdělávacích programů mateřské školy pro nástup do základní školy

Readiness children of different education preschool programs for entry primary school.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá připraveností dětí z vybraných předškolních zařízení k vstupu do škol základních. Poukazuje na rozdílnost vzdělanosti a znalostí dětí z alternativního a tradičního předškolního zařízení. Cílem je zjistit, z jakého druhu vzdělávání je dítě nejlépe připraveno pro základní školu v posledním roce předškolní výchovy. V teoretické části jsou uvedeny typy školní zralosti a nezralosti …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the readiness of children from preschool selected for entry into primary schools. Highlights the diversity of education and knowledge of children from alternative and traditional school facilities. The goal is to determine what kind of education a child is ready for the best elementary school in the last year of preschool education. In the theoretical section describes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠANDOVÁ, Kateřina. Připravenost dětí z různých vzdělávacích programů mateřské školy pro nástup do základní školy. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta